Desavanja

Smotra BiH saveza u Borås-u

U subotu 10 maja 2014-te godine prisustovali smo smotri BiH saveza u Boråsu. Svoj štand smo imali na spratu kod samog ulaza u glavnu salu. Za štandom su bili prisutni predsjednik  našeg udruženja Senadin Bečirbegović i sekretar Senad Grudić. Štand je bio vrlo posjećen gdje smo nastojali ukazati na naše udruženja pčelara. Među gostima štanda bio je kandidat za EU Jasenko Selimović te novinar: Borås Tidninga; Jan Lindsten koji je isto pčelar.