Edukacija

Oplodnja matica u Rasfus oplodnjacima

Faze uzgoja matica

1. Presađivanje larvi

2. Uzgoj matičnjaka

3. Oplodnja matica

Razvoj pčela

Nulti dan matica polaže jaje

3. dan izleže se larva

8. dan pčele zatvaraju matičnjak

9. dan pčele zatvaraju radiličke čelije

10. dan pčele zatvaraju trutovske čelije

16. dan izlegaju se matice

21. dan izlegaju se radilice

20-22. dan matica je spolno zrela za parenje

24. dan izlegaju se trutovi

23-26. dan matica se sparuje

25-28. dan matica počinje polagati jaja

27-35. dan radilicama su najaktivnije mliječne žlijezde

32-36. dan trutovi su spolno zreli za parenje

Vrste oplodnjaka

1. Kasetni oplodnjaci sa jednim ramom

2. mali oplodnjaci sa više ramova

3. standardni sanduci oplodnjaci

– cijeli sanduci

– podijeljeni sanduci : puni pod

– podijeljeni sanduci : Rasfus model

Rasfusov oplodnjak

Naseljavanje oplodnjaka

– zatvoriti leta spužvom

– u svaki odjeljak postaviti po jedan ram sa hranom i jedan ram sa zatvorenim leglom

– natresti pčele sa ramom iz plodišta

– postaviti matičnjak između ramova

– postaviti poklopne daske na odjelke

– fiksirati poklopne daske

– postaviti oplodnjak na mjesto oplodnje udaljeno 2-3 kilometra

Važno kod uzgoja matica

– poznavanje biologije i fiziologije pčelinjeg društva

– poznavanje razvojnog ciklusa članova pčelinje zajednice

– poznavanje zadataka pčela radilica u pojedinim fazama starosti

– OBILJE HRANE

 

Autor: Pašaga Ramić