DesavanjaNovosti

Izvjestaj sa ljetnog sastanka 2022-god. u Örebro!

Ljetna konferencija udruzenja na pcelinjaku Mehmeda Kozarcanina – Örebrö

Prema odluci godisnje skupstine u decembru 2021 dogovoreno je da se organizuje ljetna konferencija u Örebrö.

Konferencija je organizovana 11 juna 2022, na pcelinjaku Mehmeda Kozarcanina u Örebrö uz NBV- Mitt saradnju.

Zahvaljujemo se Mehmedu, Hamzi i Azizu i njihovim porodicama na fantasticnom doceku i organizaciji clanova konferencije na pcelinjaku.

Konferenciji je bilo prisutno 28 clanova.

Konferenciju je otvorio predsjednik udruzenja.

Predstavnica NBV-Mitt Zlata Catic je informisala prisutne clanove o organizaciji i aktivnostima NBV-Mitt.

U toku konferencije odrzano je 6 predavanja iz oblasti pcelarstva.

Predavaci su bili: Mujo Suhonjic, Senad Grudic, Djoko Katez, Ramic Hasan. Mehmed Kozarcanin i Hamza Huremovic su pokazali prektican rad na pcelinjacima.

Sticajem okolnosti clanovi su prisustvovali prakticnom ucenju hvatanja rojeva. I to dva puta.

Na prijedlog predsjednika udruzenja Senadin Becirbegovica clanovi konferencije predlazu skupstini izmjenu statuta kada je rijec o broju clanova upreve. Prema prijedlogu uprava bi se sastojala od 4 clana plus predsjednik, stim da se clanovi uprave biraju na mandat od dvije godine a predsjednik na jednu godinu. Polovina clanova uprave bira se svake godine.

Na prijedlog Karadze Fikreta godisnja skupstina udruzenja ce se organizovati u Mariestadu u prvom vikendu decembra 2022.

Konferencija je zavrsila sa radom oko 15 sati.

Predsjednik udruzenja

Senadin Becirbegovic